Célok

(I./1.) A Felhasználási Feltételek (továbbiakban Szabályzat) a Szolgáltató által nyújtott,  www.szappantanfolyam.hu címen elérhető weboldal (Szolgáltatás) igénybevételi feltételeit rögzíti a látogatók és a Szolgáltatást használók (Felhasználók) számára.

(I./2.) Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy a Felhasználók és tanfolyam résztvevője (szintén Felhasználó) arra vállaljon kötelezettséget, hogy minden olyan magatartástól, nyilatkozattól vagy más megnyilvánulástól tartózkodjék, amelyek a weboldal tulajdonosát haszonélvezőjét, üzemeltetőjét vagyis Szolgáltató érdekeit és a weboldal működését sérthetik vagy veszélyeztetik. Ennek megfelelően Falhasználó a weboldal kizárólag rendeltetésszerű használatára kötelezi magát az alábbiak szerint. Jelen Nyilatkozat rendelkezései ennek a célkitűzésnek a fényében értelmezendőek.

(I./3.) A weboldalt kizárólag a rendeltetésének megfelelően lehet és szabad használni, attól eltérni tilos. A Szolgáltatás igénybevétele (a weboldal megtekintése) kifejezett egyetértést jelent jelen Szabályzat elfogadásával.

Jogosulatlan felhasználás


(II./1.) A Felhasználó tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, továbbá köteles a tudomására jutott adatokról az Szolgáltatót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

(II./2.) Tilos a weboldal anyagának, a letöltött fájloknak (.pdf), valamit a nyomtatott anyagoknak olyan módon való felhasználása, mely hátrányt okoz a Szolgáltatónak vagy a szerzőnek, sérti a emberi–, szakmai méltóságát vagy a méltányolható gazdasági érdekeit.

(II./3.) A Felhasználó a weboldal működését nem próbálja a Szolgáltató számára hátrányt jelentően befolyásolni, feltörni, hackelni, a forráskódhoz hozzáférni, azt megváltoztatni, a weboldal működést ellehetetleníteni, akadályozni, tartalmát lemásolni, plagizálni, a tartalmat a Szolgáltató kifejezett írásbeli engedélye nélkül jogtalanul felhasználni.

Kártérítési kötelezettség

(III./1.) A Felhasználó köteles megtéríteni az okozott kárt, ugyanis teljes anyagi- polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik az olyan okozott kárért, mely a jelen szerződésbe foglalt kötelezettségeinek megszegéséből származik. A szerző jogokról (VII./2. pontban) a jogi nyilatkozat rendelkezik.

Tartalom linkelése, másolása(IV./2.) Ha a Felhasználó weboldaláról link mutat a Szolgáltatásra, akkor a link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom másolása, iframe vagy frame-ek használata nem megengedett, és a Szolgáltató logóját kötelező változatlan formában megjeleníteni, valamint a nevét és a Szolgáltató weboldalára mutató url hivatkozást látható módon feltüntetni.

Letölthető termék(ek)

(V./1.) Az ingyen letölthető tudásanyag (.pdf fájl) letöltési linkje egy órán belül elküldésre kerül megadott e-mail címre. Az ingyenesen letölthető fájl letöltésére 2 nap áll rendelkezésére, ha a letöltés során sérült fájl legfeljebb 5 alkalommal töltheti le ugyanazt a fájlt.

(V./2.) Amennyiben a Felhasználó eláll a letölthető fájl felhasználástól tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását – amely fájl e-mailben történő elküldésével, letöltési link elküldésével vagyis csomagolás felbontásával valósul meg – a Felhasználó beleegyezésével már megkezdte. A Felhasználó számára elküldésre került a bruttó 9000 Ft értékű ajándék termék(ek) vagy letöltési linkjei.

Elállási jog gyakorlása

(VI./1.) A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek érdekében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a Felhasználó a termék kézhezvételét követően – amely fájl e-mailben történő elküldésével, letöltési link elküldésével, vagy a nyomtatott anyag átvételével valósul meg – 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti (info [kukac] szappantanfolyam.hu vagy a weboldalon a kapcsolat menüpont alatti e-mail küldésével a letölthető minta szerint). A termék eredeti állapotban történő visszajuttatására, elküldésére 14 nap áll rendelkezésre, melynek költségét a vevő viseli.

(VI./2.) A távollévők között kötött kormányrendelet alapján a Felhasználót a 14 napon belüli elállás joga nem illeti meg, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását – a Felhasználó beleegyezésével –  megkezdte, – amely a fájl e-mailben történő elküldésével, letöltési link elküldésével, vagyis a csomagolás felbontásával vagy a Felhasználó személyéhez kötött, megrendelése alapján egyedileg előállított nyomtatott anyag a Felhasználó általi átvételével valósul meg. Így azzal kapcsolatban a Szolgáltató nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát.

Egyéb rendelkezések

(VII./1.) A weboldallal kapcsolatos szerzői jogokról – jelen Szabályzat elválaszthatatlan részeként – a jogi nyilatkozat rendelkezik.

(VII./2.) A weboldallal kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről – jenen Szabályzat elválaszthatatlan részeként – az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.